fbpx

צרו קשר

054-4548212

כתובתנו

סניף תל אביב: רח' הארבעה 28 סניף ראשון לציון: משה לוי 11

שלחו מייל

roy@roydotanlaw.com

תביעה על פגיעה בפרטיות

לפני שנדבר על תביעה על פגיעה בפרטיות וכל השאלות הרלוונטיות, יש להסביר בצורה מדייקת את נושא הגנת הפרטיות. נראה שרבים אינם מודעים לחוק ומשמעותו, ולעתים טוענים לפגיעה בפרטיות שלא בצדק. ומנגד, ישנם מקרים בהם אנשים אינם מודעים להגנות שחוק מעניק להם. במאמר זה ננסה להסביר את הנושא. כמובן שאין לראות בדברים תחליף לייעוץ משפטי – לצורך ייעוץ אישי פנו אל עורך דין פגיעה בפרטיות רועי דותן, ותקבלו סיוע אישי.

עורך דין הגנת הפרטיות

עורך דין פגיעה בפרטיות

אז מהי פגיעה בפרטיות או מהי הזכות לפרטיות?

במדינת ישראל קיים חוק יסוד חשוב מאוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי החוק לכל אדם נתונה הזכות לפרטיות. פגיעה בפרטיות היא עוולה נזיקית המאפשרת הגשת תביעת פיצויים. בדומה לתביעות לשון הרע, גם כאן ישנו מסלול ללא הוכחת נזק, ובמקרים מסוימים זוהי גם עבירה פלילית.

חוק הגנת הפרטיות קובע את העיקרון כי אסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו, ואף מפרט את הפעולות הנחשבות כפגיעה בפרטיות:

(1)בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

(2) האזנה האסורה על פי חוק;

(3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

(4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;

(4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;

(5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו; לעניין זה, "כתב" – לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

(6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

(7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;

(8) הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;

(9) שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;

(10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);

(11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

עורך דין פגיעה בפרטיות

תביעה על פגיעה בפרטיות

אם עברת פגיעה בפרטיות הנכנסת אל תוך אחת ההגדרות הללו, יש לך את הזכות להגיש תביעה על פגיעה בפרטיות. ניתן להגיש תביעה במסלול ללא הוכחת נזק, ובית המשפט מוסמך לפסוק פיצויים עד לגובה של 120,000 ש“ח.

הניסיון מראה כי בתי המשפט אינם ממהרים לפסוק סכומי פיצויים גבוהים, ולמעשה במקרים רבים התביעות נדחות על ידי בית המשפט. ולכן כדאי תמיד להתייעץ עם עורך דין הגנת הפרטיות על מנת לבחון את צורת הפעולה האופטימלית. ישנם מקרים בהם אין טעם להיכנס להליך משפטי.

על מנת להגן על אנשים מפני תביעות שווא ועל מנת לא להעמיס על המערכת המשפטית מקרים חסרי חשיבות, החוק מאפשר הגשת תביעה רק במקרה של פגיעה ממשית. העניין מוגדר בסעיף 6 לחוק הגנת הפרטיות ”לא תהיה זכות לתביעה אזרחית או פלילית לפי חוק זה בשל פגיעה שאין בה ממש.“

ישנם מקרים רבים בהם אנשים הגישו תביעות וגילו כי תביעתם נדחתה על ידי בית המשפט מכיוון שבית המשפט ראה נסיבות שונות שאינן מצדיקות את התביעה כמו צילום שנעשה ברשות הרבים, פגיעה שאין בה ממש והיקף חשיפה נמוך.

לפני שממהרים להגיש תביעה, כדאיי להתייעץ עם עורך דין פגיעה בפרטיות, לו יש את הכלים על מנת להעריך את היתכנות התביעה וסכומי הפיצויים שניתן לקבל.

סכומי הפיצויים בתביעות הגנה על הפרטיות

בהנחה כי אין מדובר בעניין של מה בכך, ואכן בית המשפט רואה שהייתה כאן פגיעה בפרטיות התואמת להגדרות החוק, יפסקו פיצויים לטובתו של התובע. הפיצויים אמורים לשקף את מידת הנזק שנגרם, ולעתים ישנו קושי גדול להעריך את הנזק. יש לציין כי כאן יש יתרון לעורך דין מנוסה היודע להביא בפני בית המשפט את הטיעונים המצדיקים את הפיצויים.

בית המשפט ייקח בחשבון שיקולים שונים הקשורים להיקף הפגיעה, וכאן ישנם מדדים סובייקטיביים הקשורים למעמדו של התובע בקהילה. בית המשפט יבחן גם את התנהגותו של המפרסם, לעתים ישנן נסיבות מקלות כמו למשל ניסיונות לעצירת הפצה וצמצום הנזק. ורבים לא יודעים, אך בית המשפט בוחן גם את התנהגות התובע, והדבר ישפיע על גובה הפיצויים. מה שמביא אותנו שוב לחזור על ההמלצה – לא עושים כלום לפני שמתייעצים עם עורך דין פגיעה בפרטיות.

תביעה על פגיעה בפרטיות

עורך דין הגנת הפרטיות

הגנה על הפרטיות היא דבר חשוב, זהו עיקרון חשוב מאוד במדינה דמוקרטית. וזאת לצד האיזון על מול חופש הביטוי. אם מצאתם את עצמכם נפגעים מפרסום בעל מאפיינים של פגיעה בפרטיות, פנו לייעוץ משפטי.

לא כל מקרה מסתיים בהגשת תביעה על פגיעה בפרטיות. עורך דין הגנת הפרטיות בוחן את נסיבות המקרה ומעריך את סיכוי התביעה. ישנם גם מקרים בהם ניתן לפעול בערוצים אחרים כמו הגשת תביעת לשון הרע.

עו“ד רועי דותן מביא איתו ניסיון רב בתביעות מסוג זה. משרדינו מעניק ייצוג משפטי וסיוע לתובעים ונתבעים בכל הנושאים הקשורים להפרת פרטיות, הוצאת לשון הרעתביעות שיימינג בפייסבוק. וזאת לצד שירותים נוספים בתחום הפחתת חובות ארנונה, עתירות מנהליות והליכי הוצאה לפועל.

הפחתת ארנונה לעסקים

הפחתת ארנונה לעסקים בוודאי תאפשר לעסק לחסוך סכומי כסף ניכרים, דבר שיגדיל את רווחיותו. ובהתחשב בנסיבות הכלכליות הנוכחיות, כל בעל עסק ישמח לחסוך בהוצאות הארנונה.

עורך דין הוצאת דיבה ולשון הרע

עורך דין הוצאת דיבה ולשון הרע מטפל בכל המקרים בהן מוגשות תביעות מתוקפו של חוק איסור לשון הרע. בתור עורכי דין הוצאת דיבה, אנו יכולים

עו"ד לשון הרע

עו"ד לשון הרע רועי דותן מעניק סיוע משפטי ללקוחותיו אשר נפגעו מלשון הרע או הוצאת דיבה בהתאם לחוק איסור לשון הרע. משרדינו מעניק לכם סיוע

תביעה על שיימינג

תביעה על שיימינג נולדה מתוך תופעה של שני העשורים האחרונים, והיא קשורה בעיקר להתפתחותן של טכנולוגיות האינטרנט ובפרט הרשתות החברתיות. תביעת שיימינג היא בעיקרה תביעת

עו"ד הוצאת דיבה

לא נעים להודות, אך כל אדם עשוי להזדקק לסיוע של עו“ד הוצאת דיבה ברגע זה או אחר של חייו. אתם אולי מחשיבים את עצמכם אזרחים

עורך דין הפחתת ארנונה

עורך דין הפחתת ארנונה מעניק סיוע לנישומים פרטיים ובעלי עסקים המתמודדים עם דרישות חיוב גבוהות ובלת מוצדקות, והליכי גבייה דורסניים שמנהלות הרשויות המקומיות. כאשר מתעוררות

צור קשר

לייעוץ משפטי מקצועי

חשוב לדעת, כי התכנים באתר אינם מהווים בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ מקצועי על ידי עורך דין ו/או של כל בעל מקצוע אחר אשר אמון על מתן ייעוץ וליווי של עסקאות אלו.
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button