fbpx

צרו קשר

054-4548212

כתובתנו

סניף תל אביב: רח' הארבעה 28 סניף ראשון לציון: משה לוי 11

שלחו מייל

roy@roydotanlaw.com

עורך דין לשון הרע רועי דותן
עו"ד רועי דותן
מאמרים ופרסומים

מאמרים ופרסומים

משרד עו"ד רועי דותן שמח להעמיד לרשותכם מאמרים ופרסומים בתחומים מגוונים במשפט. חלקם פורסמו זה מכבר, וחלקם מפורסמים כאן לראשונה!

סמכות רשם ההוצאה לפועל לדון בתוקפו של הסכם מכר מקרקעין – עו"ד רועי דותן

ניוזלטר ועדת הוצל"פ במחוז מרכז – לשכת עוה"ד. 2 בפברואר, 2021

וועדת הוצאה לפועל לשכת עורכי הדין מאמר מאת רועי דותן
לשכת עורכי הדין מחוז מרכז

ככלל, רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לדון ולהכריע בשאלת תוקפו המשפטי של הסכם מכר במקרקעין.
ראשית, נציין כי רשם ההוצאה לפועל יכול להיות רק אדם הכשיר להתמנות גם כשופט של בית משפט השלום (סעיף 3(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק")). סמכויותיו של רשם ההוצאה לפועל הינן סמכויות ביצועיות בדרך כלל ואינן טומנות בחובן שיקול דעת שיפוטי. זאת, למעט מקרים מסוימים, אשר העיקרי שבהם הוא בקשה בטענת 'פרעתי' (סעיף 19 לחוק). במסגרת בקשה בטענת 'פרעתי', טוען החייב כי מילא אחר פסק הדין, או שאינו חייב ה לסעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984).

לעומת זאת, במקרים בהם שאלת התוקף של הסכם המקרקעין מצויה בלב המחלוקת שעומדת להכרעתו של רשם ההוצאה לפועל, דהיינו במקרים שבהם שאלת התוקף של הסכם המכר וקביעת הזכויות וההתחייבויות על פיו, היא השאלה המרכזית העומדת לדיון ולהכרעה, רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לדון בהם…

להמשך המאמר באתרנו › הקלק/י כאן
לקריאת המאמר המלא בניוזלטר לשכת עורכי-הדין › הקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

חוב ארנונה: האם חריגה מחובת ההגינות המוטלת על העירייה תביא לביטולו? – עו"ד רועי דותן

מעריב › חדשות מהארץ והעולם פלילים ומשפט. 27 בינואר, 2021

עוד רועי דותן משרד עורכי דין
עו"ד רועי דותן

עורך דין רועי דותן בשיתוף LawGuide

מחזיק או בעלים יוצא של נכס, מחויב לדווח לרשות המקומית בעת שינוי החזקה או בעלות בנכס. האם יבוטל חוב ארנונה כאשר העירייה התעלמה מידיעתה על שינוי בבעלות או בהחזקה של נכס בתחום שיפוטה?

ארנונה כללית היא מס המשולם לרשויות המקומיות, עבור נכסים המצויים בשטח שיפוטן, על ידי המחזיקים בנכסים, בהתאם לשימוש הנעשה בהם. רישום זהות המחזיקים מתועדת אצל הרשות המקומית והכלל הוא שבעת שינוי במצב הבעלות או ההחזקה בנכס, החובה ליידע את הרשות המקומית חלה על התושב (הנישום). לפי הודעה זו, הרישום נעשה על ידי הרשות המקומית בספריה ולאחר מכן, אותו תושב (מחזיק או בעלים) לא יחוב יותר בתשלומי ארנונה בגין נכס זה…

להמשך המאמר באתרנו › הקלק/י כאן
לקריאת המאמר המלא באתר מעריב › הקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

חובות ארנונה: הרחבת הסמכויות לגביית חובות ארנונה גם מבעל שליטה בתאגידעו"ד רועי דותן

מעריב › חדשות מהארץ והעולם פלילים ומשפט. 12 לאפריל, 2021

עו"ד רועי דותן
עו"ד רועי דותן (צילום: יוני שוורץ)

עורך דין רועי דותן בשיתוף LawGuide

באילו תנאים מסוימים הרשות המקומית רשאית לגבות חוב ארנונה גם מבעל שליטה בתאגיד?

הכלל הוא כי חובת הארנונה חלה על המחזיק בנכס, בהתאם לשימוש שהוא עושה בנכס. החיוב נעשה בהתאם לרישום המחזיק בספרי הארנונה, כמצוות סעיף 8(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג-1992 (להלן: "חוק ההסדרים"). אף על פי כן, ייתכנו מצבים בהם תוכל העירייה לגבות חוב ארנונה גם ישירות מבעל השליטה בחברה שבשליטתו של מי שהחזיק בנכס בשטחה, בתקופת צבירת החוב.

ארנונה כללית משולמת בהתאם למספר קריטריונים שנקבעו בסעיף 8(א) לחוק ההסדרים ומשולמת כאמור, ע"י המחזיק. במקביל לכך, ישנו כלל יסוד בדיני תאגידים והוא כלל ההפרדה התאגידית, המכונה גם "עיקרון האחריות המוגבלת" או "עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת". בהתאם לכלל זה, התאגיד ובעל המניות שלו, הם שני גופים שונים, שלכל אחד מהם אישיות משפטית נפרדת…

להמשך המאמר באתרנו › הקלק/י כאן
לקריאת המאמר המלא באתר מעריבהקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

איסור לשון הרע: האם הטלת צווי עיקול על אדם עשויה להוות עילת תביעה לפי חוק?עו"ד רועי דותן

מעריב › חדשות מהארץ והעולם פלילים ומשפט. 28 לאפריל, 2021

עורך דין לשון הרע רועי דותן
עו"ד רועי דותן

עורך דין רועי דותן בשיתוף LawGuide

ייחוס חובות לאדם מהווה לשון הרע נגדו ועלול להשפילו, לעשותו מטרה ללעג ולפגוע בשמו הטוב, במשרתו, מקצועו או משלח ידו. באילו מקרים הליכי גבייה וצווי עיקול יחשבו לפרסום לשון הרע?

בהלכה הפסוקה נקבע כי כאשר מוטלים על אדם עיקולים, הוא עלול להיתפס כמי שאינו משלם את חובותיו. ייחוס חובות לאדם, קל וחומר כאשר מדובר בחובות שאינם משולמים ונפרעים, מהווה פרסום לשון הרע נגד אותו אדם ומוציא את דיבתו רעה. זאת, מאחר שעיקולים עלולים לפגוע בשם הטוב של אותו אדם, להשפילו ולעשותו מטרה ללעג או לבוז. אם כך, כיצד ניתן לגבות חוב מאדם, תוך שימוש בצווי עיקול, מבלי להיחשף לתביעת לשון הרע? ומתי נקיטת הליכי הגבייה תשמש עילת תביעה לחייב?

להמשך המאמר באתרנו › הקלק/י כאן
לקריאת המאמר המלא באתר מעריבהקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

רשם ההוצאה לפועל: האם הוא מוסמך להכריע בבעלות במקרקעין אגב הסכם מכר? – עו"ד רועי דותן

מעריב › חדשות מהארץ והעולם פלילים ומשפט. 20 במאי 2021.

עו"ד רועי דותן
עו"ד רועי דותן (צילום: יוני שוורץ)

רשם ההוצאה לפועל: האם הוא מוסמך להכריע בבעלות במקרקעין אגב הסכם מכר?
הסמכות להכריע בבעלות במקרקעין היא של בית המשפט המחוזי, אך חוק בתי המשפט מתיר לערכאות שיפוטיות בדרגה נמוכה יותר לדון בסוגיה אגב ההכרעה שבפניהן. האם רשם ההוצל"פ מוסמך להכריע בסוגיה?

ככלל, רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לדון ולהכריע בשאלת בעלות בנכס מקרקעין. ראשית, נציין כי רשם ההוצאה לפועל יכול להיות רק אדם הכשיר להתמנות גם כשופט של בית משפט השלום (סעיף 3(ב) לחוק ההוצאה לפועל). סמכויותיו של רשם ההוצאה לפועל הינן סמכויות ביצועיות בדרך כלל ואינן טומנות בחובן שיקול דעת שיפוטי…

להמשך המאמר באתרנו › הקלק/י כאן
לקריאת המאמר המלא באתר מעריבהקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

הפחתה ומחיקת ריבית עקב אי-נקיטת הליכי הוצאה לפועל – עו"ד רועי דותן

ועדת הוצאה לפועל מחוז מרכז, לשכת עורכי-הדין בישראל. 31 בדצמבר, 2020.

לצפיה ביוטיוב › הקלק/י כאן

*האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לאחד משני אלו.

צרו קשר לקבלת חוות דעת ראשונית

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button